Contact:

logo-retina

Maya Rent a car Timisoara

Formular consimtamant prelucrare date personale

 

Societate:
SC. MAYA RENT A CAR .SRL

Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

Subsemnatul/a ……….…………………………………………………, domiciliat/ă în localitatea …………….……………………..…, judeţul ….……………………, strada……………………………………………………………., posesor al CI seria …..……, numărul………………………, eliberat de ……………………………………………………, la data de ………………….., CNP………………………………………, , îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către ____________________________________________________________________________.

Sunt informat de către beneficiar – că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulamentul UE 679/2016), transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

Nume, prenume:__________________________
Semnătura,

Data: ______/______/_________

 

Contact:

Maya Rent-a-car SRL

Str. Mitropolit Varlaam nr. 12, 300229, Timisoara, Romania

(+4) 0723.393-408

office [at] rentacarmaya.ro

https://ro-ro.facebook.com/rentacartimisoaramaya

Orar:

Luni – Vineri: 08:00 – 21:00

Sambata: 10:00 – 21:00

Duminica: Inchis: 12:00 – 20:00

Rezervari online: Non stop

Utile: